Congres – Inschrijvingsformulier

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij een factuur. Deze dient binnen de 21 dagen na ontvangst vereffend te worden. Een inschrijving is pas definitief na betaling!

Wie wenst te genieten van de reductie dient het verschuldigde bedrag uiterlijk tegen 1 februari 2018 over te schrijven.

Wie 14 dagen na inschrijving geen factuur ontving, brengt ons hiervan via mail op de hoogte.