Duurzame verbondenheid – De workshops

Boeiende, interactieve workshops

Deze workshops zijn geen saaie lezingen, maar praktijkgericht, interactief en verrassend met afwisselende werkvormen zodat de tijd werkelijk voorbij vliegt. Met de aangereikte werkvormen creëer je verbondenheid in diverse omstandigheden en breng je daadwerkelijk verandering tot stand. We brengen programma’s op maat voor een specifiek publiek: werk – vrije tijd – buurt – gezin/familie. Wie als personeelsgroep zo’n workshop volgt, creëert verbondenheid en doet tegelijkertijd aan teambuilding. De duur varieert van 3 tot 4 uur (afhankelijk van de beschikbare tijd). Op vraag verzorgen wij ook workshops van één dag.
Tijdens deze workshops is er een geëngageerde fototentoonstelling over Bhutan, het koninkrijk van het Bruto Nationaal Geluk. Deze tentoonstelling is een realisatie van Hilde Braet die in 2017 samen met Ronny Dierendonck honderd personen interviewde in Bhutan.

Voor wie?

Het aantal deelnemers kan variëren van 8 tot 80. Deze workshops richten zich onder meer tot: sociaal culturele verenigingen, gezinsorganisaties, vrijetijdsorganisaties, buurtverenigingen, sportverenigingen, kleine en grote ondernemingen, raden van bestuur, vakbonden, thuisverpleegkundigen, stedelijke, provinciale en overheidsdiensten, congregaties, koepelorganisaties, personeelsleden van scholen, ziekenhuizen, voorzieningen voor ouderen en personen met een beperking …
Een zeer specifiek programma werd uitgewerkt voor personen die intramuraal of zelfstandig wonen met ondersteuning, in het bijzonder mensen met een verstandelijke beperking en (ex)-psychiatrische patiënten.

Programma’s op maat

De programma’s zijn zoveel mogelijk ‘op maat’, daarom is een voorafgaand telefonisch gesprek een noodzaak. Tijdens dit gesprek luisteren wij naar uw verwachtingen zodat wij hierop kunnen inspelen.

Wanneer

Deze workshops kunnen zowel overdag als ’s avonds verzorgd worden.

Ruimte

Afhankelijk van het aantal deelnemers dient de ruimte voldoende groot te zijn om (rechtstaand) in kleine groepjes van gedachten te wisselen. Wij dienen 1 uur 15’ op voorhand in de zaal te kunnen. Van de organisatoren verwachten wij dat ze helpen bij het in- en uitladen en schikken van de zaal.

Materiaal

De inrichters dienen te zorgen voor een projectiescherm. Wij brengen zelf panelen mee voor het opstellen van de fototentoonstelling.

Achtergrondinformatie

Iedere deelnemer krijgt tijdens de workshop een handleiding en achtergrondinformatie.

Kostprijs

Daar wij werken vanuit een ideële doelstelling houden wij de kostprijs bewust zeer laag. We hanteren verschillende tarieven afhankelijk van de groepsgrootte. Zo krijgen kleine groepen ook de kans om een workshop bij te wonen. Uiteraard dienen wij ook de verplaatsingskosten (€0,35/km) voor één wagen in rekening te brengen.

Aanvragen

Aanvragen gebeuren zoveel mogelijk via het contactformulier of een mail naar info@wiv.be. Gelieve in deze mail te vermelden: datum – plaats – aanvang/einde – vermoedelijk aantal deelnemers – contactpersoon en telefoonnummer. Binnen de twee dagen krijg je een antwoord of de datum past en wat de kostprijs is.

Contract

Eénmaal we met elkaar scheep gaan, maken we een samenwerkingsovereenkomst op, waarin alle gemaakte afspraken opgenomen zijn.

Voor meer informatie: vul het contactformulier in of telefoneer naar 0475 322 984.

Met de steun van