Duurzame verbondenheid – De workshops

Boeiende, interactieve workshops

Deze workshops zijn geen saaie lezingen, maar praktijkgericht, interactief en verrassend met afwisselende werkvormen zodat de tijd werkelijk voorbij vliegt. Met de aangereikte werkvormen creëer je verbondenheid in diverse omstandigheden en breng je daadwerkelijk verandering tot stand. We brengen programma’s op maat voor een specifiek publiek: werk – vrije tijd – buurt – gezin/familie. Wie als personeelsgroep zo’n workshop volgt, creëert verbondenheid en doet tegelijkertijd aan teambuilding. De duur varieert van 3 tot 4 uur (afhankelijk van de beschikbare tijd). Op vraag verzorgen wij ook workshops van één dag.
Tijdens deze workshops is er een geëngageerde fototentoonstelling over Bhutan, het koninkrijk van het Bruto Nationaal Geluk. Deze tentoonstelling is een realisatie van Hilde Braet die in 2017 samen met Ronny Dierendonck honderd personen interviewde in Bhutan.

Voor wie?

Het aantal deelnemers kan variëren van 8 tot 80. Deze workshops richten zich onder meer tot: sociaal culturele verenigingen, gezinsorganisaties, vrijetijdsorganisaties, buurtverenigingen, sportverenigingen, kleine en grote ondernemingen, raden van bestuur, vakbonden, thuisverpleegkundigen, stedelijke, provinciale en overheidsdiensten, congregaties, koepelorganisaties, personeelsleden van scholen, ziekenhuizen, voorzieningen voor ouderen en personen met een beperking …
Een zeer specifiek programma werd uitgewerkt voor personen die intramuraal of zelfstandig wonen met ondersteuning, in het bijzonder mensen met een verstandelijke beperking en (ex)-psychiatrische patiënten.

Met de steun van