Duurzame verbondenheid – Situëring

Ronny Dierendonck en Hilde Braet, de enthousiaste stuwende krachten achter dit project

In mei 2017 trok Ronny Dierendonck voor de derde maal naar Bhutan, het land van het Bruto Nationaal Geluk. Hij reisde deze keer samen met Hilde Braet, landbouwingenieur, gediplomeerd fotografe en master in culturele wetenschappen. Samen interviewden ze honderd personen over geluk. Het jaar voordien nam Ronny Dierendonck vijftig interviews af, zodat de teller op honderdvijftig staat. Deze inlevingsreizen en de resultaten van de interviews worden gebruikt als achtergrond voor de workshops. Hilde Braet realiseerde een geëngageerde fototentoonstelling over de reis naar Bhutan. Tijdens iedere workshop stellen wij deze fototentoonstelling op.

Ronny Dierendonck is Afgevaardigd Bestuurder van het Werkcentrum voor Internationaal Vormingswerk (W.I.V.) vzw en verzorgt sinds 1983 workshops, interactieve studiedagen, studiereizen, congressen en tal van verrassende vormingsinitiatieven. Hij is niet de man van alleen grote woorden, maar is steeds op zoek om daadwerkelijk verandering te realiseren. ‘Verbondenheid’  is reeds jaren prominent aanwezig in zijn werk en privé. Kernwoorden die hem op het lijf geschreven zijn: respect, humor, verrassend, creatief, verbonden, kunstminnend, open, eerlijk, permanente groei, natuur en innerlijke kracht. Samen met Vera Van Hove schreef hij het boek ‘Verbondenheid, inspiratie voor de ondersteuning van mensen met een beperking’ (Garant 2017).
Hilde Braet behaalde haar master in de tropische en subtropische landbouw, waarmee zij een bijdrage wou leveren aan de verbetering van de wereld. De inspirerende ontmoetingen met fotograaf Rony Heirman wakkerden haar sluimerende interesse voor fotografie aan en zij volgde les aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. Sinds de jaren 1990 ontwikkelt ze een fotoworkshop waarbij ‘identiteit’ centraal staat. Om het medium verder uit te diepen volgde ze Cultuurwetenschappen met de optie ‘Visuele Cultuur’ aan de VUB. Zij rondde deze opleiding af met de thesis ‘Aspecten van ethische fotografie, onderzoek naar de mogelijkheden van het medium fotografie om een bijdrage te leveren aan emancipatorische processen, weerbaarheid en welbevinden’. Dit onderzoek resulteerde in de Max van de Kamp scriptieprijs (Utrecht, 2011).  Zij is de auteur van het boek ‘De kracht van een foto’ (Garant, 2013). Vanuit haar geëngageerde levenshouding zette zij samen met Ronny Dierendonck haar schouders onder het project ‘Duurzame Verbondenheid’.