Congres – Situëring

19 april 2018

In 1986 organiseerden De Lovie uit Proven (BE) en het W.I.V. vzw een congres met als centrale maar toen nog onbekende gast: de Nederlandse kinderpsychiater van Kroatische afkomst Anton Došen. Zijn visie betekende voor veel Vlaamse en Nederlandse collega’s een verademing tegenover een vooral beheersende en gedragsmatige aanpak.
Ruim 30 jaar later maken we een balans op van de situatie in Vlaanderen en Nederland. Op deze dag zoemen we in op mensen met een licht verstandelijke beperking en een bijkomende kwetsbaarheid op vlak van hun geestelijke gezondheid. In een snel veranderend zorglandschap, waarbij sectoren en hulpverleners zich herdefiniëren en vernieuwde accenten leggen, lopen deze personen nog steeds het risico om tussen de mazen van het net te vallen. Zorg en ondersteuning op maat, waarbij sectoren elkaar de hand reiken in een flexibel en intersectoraal verhaal, kunnen een stevig antwoord bieden.
Op dit congres wordt de persoon met een licht verstandelijke beperking en bijkomende noden op vlak van geestelijke gezondheid op een heldere en dynamische manier omschreven, waarbij stilgestaan wordt bij noden en behoeften, krachten en uitdagingen. Verder wordt stilgestaan bij een aantal ‘good practices’ vanuit een intersectoraal perspectief. Prof. Em. Dr. Anton Došen is op deze dag ere-genodigde.