Congres – De medewerkers

Vlaams-Nederlands congres “Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven”

Even voorstellen: de congresmedewerkers

Dr. Linda Baudewijns
Psychiater in het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain te Gent (BE) en in meerdere voorzieningen voor personen met een verstandelijke beperking. Ze is beleidspsychiater in De Steiger (P.C. Dr. Guislain), een behandelunit voor volwassenen met een verstandelijke beperking met bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen. Zij doctoreert op een onderzoek naar de samenhang tussen ernstige gedragsproblemen, stress en depressie bij volwassenen met een licht/matig verstandelijke beperking en een autismespectrumstoornis

Johan De Groef
Voormalig president van de European Association for Mental Health in Intellectual Disablity (EAMHID) en voormalig algemeen directeur van de vzw Zonnelied te Roosdaal (BE). Psychoanalyticus met privépraktijk. Opleider en supervisor in de postgraduaatopleiding psychoanalytische psychotherapie KULeuven en het postacademisch jaar Orthopedagogiek: geestelijke gezondheid bij personen met een verstandelijke beperking en/of autisme-spectrumstoornis. Voorzitter zorgcircuit Vlaams-Brabant voor personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen.

Leen De Neve
Orthopedagoog, coördinator van Outreach De Steiger-De Meander, Psychiatrisch Centrum Caritas te Melle (BE). Werkzaam in een mobiel team voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking en problemen met de geestelijke gezondheid. Vooral bezig met de ondersteuning en coaching van de omgeving van kwetsbare mensen. Geeft als freelancer vorming en supervisie omtrent deze doelgroep en het ontwikkelingsdynamisch model van emotionele ontwikkeling.

Ronny Dierendonck
Hij is reeds enkele decennia afgevaardigd bestuurder van het Werkcentrum voor Internationaal Vormingswerk (W.I.V.) vzw, waarvan hij de oprichter is. In die hoedanigheid begeleidde hij honderden vormingsinitiatieven (workshops, studiedagen, congressen en studiereizen) voor professionelen, cliënten, ouders/verwanten en vrijwilligers. Zijn aanpak is vooral creatief en gevisualiseerd.

Reina Marchand
Werkzaam als orthopedagoog-generalist in Tactus (NL), meer bepaald in de klinische afdeling voor patiënten met een licht verstandelijke beperking en verslaving.

Frank Meeuwsen
Maatschappelijk werker en psychiatrisch verpleegkundige. Werkt als leidinggevende bij het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB) in ‘s-Hertogenbosch (NL). Dit is een netwerkorganisatie waar professionelen vanuit de zorg voor mensen met een beperking, psychiatrie, verslavingszorg, crisisopvang en maatschappelijk werk één integraal team vormen. Daarnaast werkt hij als vrijgevestigd trainer en adviseur.

Prof. Dr. Xavier Moonen
Orthopedagoog en GZ-psycholoog. Hij is verbonden aan Koraal te Sittard (NL), bijzonder lector ‘inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen en bijzonder hoogleraar ‘Kennisontwikkeling over jeugdigen en jongvolwassenen met verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen’ aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse gaat uit naar communicatie met mensen met een verstandelijke beperking, naar instrumentontwikkeling op het gebied van signalering en diagnostiek voor LVB, naar behandelmethoden voor LVB en gedragsproblemen, naar onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking in contact met politie en justitie en naar het zelf onderzoek doen door mensen met een verstandelijke beperking.

Filip Morisse
Zorgmanager Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain te Gent (BE), cluster personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Daarnaast is hij wetenschappelijk medewerker aan Hogeschool Gent (E-QUAL, expertisecentrum Quality of Life). Actueel doctorerend aan Universiteit Gent rond betrokken doelgroep. Geeft vormingen in Vlaanderen en Nederland en is auteur van meerdere artikels en boeken rond dit thema.

Dr. Joanneke Van Der Nagel
werkt als psychiater en opleider bij Tactus verslavingszorg en als consulent bij Aveleijn. Binnen Tactus leidt ze het kenniscentrum LVB en verslaving, waarbinnen zorg en behandeling, onderzoek, onderwijs en methodiekontwikkeling geïntegreerd worden uitgevoerd. In 2016 promoveerde zij op een proefschrift over de epidemiologie van licht verstandelijke beperking en verslaving. Daarnaast is ze (co-)auteur van een handboek over – en een aantal methodieken voor – screening, behandeling en ketenzorg voor mensen met een LVB en verslaving.

Prof. Dr. Stijn Vandevelde
is als docent orthopedagogiek verbonden aan de vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent. Zijn onderzoeksinteresses richten zich op de forensische orthopedagogiek (waaronder internering), de sterktegerichte ondersteuning van personen met verstandelijke beperkingen en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen, Quality of Life, het Good Lives model en theoretische orthopedagogiek.