Congres – Programma

Vlaams-Nederlands congres “Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven”

Congresprogramma 19 april 2018
 • 09.30 uur: Dertig jaar later – Ronny Dierendonck, afgevaardigd-bestuurder W.I.V. vzw
 • 09.35 uur: Opening congres – Filip Morisse, dagvoorzitter
 • 09.45 uur: De ondersteuning van personen met verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen: visies, modellen en wetenschappelijk onderzoek – Prof. Dr. Stijn Vandevelde
 • 10.15 uur: Getuigenis van een client – Ronny Dierendonck in gesprek met een cliënt
 • 10.30 uur: Het (h)erkennen van licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen, het doen van diagnostiek en weten wat werkt – Prof. Dr. Xavier Moonen
 • 11.00 uur: Koffie- en theepauze
 • 11.20 uur: Psychopathologie en medicatie bij personen met een licht verstandelijke beperking – Dr. Linda Baudewijns, psychiater
 • 12.00 uur: Getuigenis van een ouder – Ronny Dierendonck in gesprek met een ouder
 • 12.10 uur: Goede verslavingszorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking; intersectorale samenwerking in Nederland – Dr. Joanneke van der Nagel en Drs. Reina Marchand
 • 12.40 uur: Uitreiking van de eerste Vlaams-Nederlandse prijs ‘Prof. dr. Anton Došen’ door eregenodigde Prof. Dr. Anton Došen
 • 13.00 uur: Lunch
 • 14.00 uur: Kritische succesfactoren i.v.m. geestelijke gezondheidszorg voor personen met een verstandelijke beperking – een coherente en inclusieve benadering als antidotum tegen fragmentatie en splitsing – Johan De Groef
 • 14.30 uur: Bemoeizorg! Netwerksamenwerking en integrale aanpak voor taaie en hoogcomplexe casuistiek in ’s Hertogenbosch (NL) – Frank Meeuwsen, ketenmanager, bemoeizorg
 • 15.00 uur: Pauze met frisdrank
 • 15.25 uur: Getuigenis personeelslid – Ronny Dierendonck in gesprek met een basiswerker
 • 15.40 uur: De outreachmedewerker als expert, detectieve, bemoeial of bemiddelaar? Visie, methodes en ervaringen uit het intersectorale veld tussen gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg – Leen De Neve, orthopedagoog
 • 16.10 uur: Slotwoord door minister Jo Van Deurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • 16.30 uur: Netwerkborrel