Donderdag 25 april 2019

Inhoud

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben net als iedereen het recht op relationele en seksuele gevoelens, noden en beleving. Zij kunnen daarover met zichzelf in de knoop liggen, onder andere door een discrepantie in de verstandelijke, emotionele en lichamelijke ontwikkeling, het gebrek aan autonomie en privacy in voorzieningen, het anders interpreteren van de functionele aanrakingen van zorgverleners en een goedbedoelde overbeschermende reflex van de omgeving op seksueel experimenteergedrag. In voorlichtingsprogramma’s ligt de focus voornamelijk op het vermijden van risico’s zoals SOA, zwangerschap of misbruik. Dit kan een gezonde seksualiteitsontwikkeling in de weg staan en aanleiding geven tot gevoelens van schaamte, schuld, eenzaamheid en frustratie.
In deze vorming staan we stil bij de rol van de hulp- en zorgverlener in het begeleiden van cliënten tot een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling. Aan de hand van bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur, casuïstiek en ervaringen van de deelnemers, wordt het thema verder uitgediept opdat het bespreken van seksualiteit bij mensen met een (lichte) verstandelijke beperking een plaats kan vinden in zowel het zorgaanbod als beleid.

Thema’s
 • Seksuele en relationele voorlichting op maat van mensen met een (licht) verstandelijke beperking: een evenwichtsoefening tussen het erkennen van seksuele rechten en het mee bewaken van zowel uw grenzen als die van de cliënt en de organisatie waarin u werkt.
 • Psycho-educatie over geaardheid en gezonde intimiteits- en seksualiteitsbeleving: van handjevasthouden tot masturbatie bij porno en van de norm afwijkende seksuele voorkeuren (vb. fetisjisme, sadomasochisme).
 • Wanneer lust een last wordt: hoe omgaan met seksuele problemen, hyperseksualiteit, ongepaste seksuele gedragingen of daderschap (Good Lives Model).
 • Dating, relatievorming en kinderwens.
 • Voorstelling van Aditi vzw: seksuele dienstverlening op maat.
Voor wie

Professionals die werkzaam zijn in de hulp- en zorgverlening voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Docent
 • Jantien Seeuws is klinisch psycholoog en seksuoloog (Universiteit Gent). Sinds 2011 is ze actief in het forensische werkveld. Momenteel werkt ze in het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus te Beernem bij FIDES (Forensisch Instituut Deviante Seksualiteit). In Gent maakt ze deel uit van de groepspraktijk Ruimte, en verdiept ze zich als zelfstandige graag verder in de forensische psychologie, seksuologie, onderzoek naar de beleving van personen uit seksuele minderheidsgroepen en alternatieve vormen van seksualiteitsbeleving.
 • Ronny Dierendonck, afgevaardigd bestuurder W.I.V. ondersteunt de interactieve werkvormen.
Wanneer

Donderdag 25 april 2019 Aanvang 9.30 uur, einde 16.30 uur Er is onthaal met koffie, thee, fruitsap, een croissant en een krant vanaf 8.20 uur.

Waar

Konekt vzw, Lijnmolenstraat 153, 9040 St.-Amandsberg (Gent)

Deelnameprijs

De deelnameprijs bedraagt €110 per persoon.
In de deelnameprijs zijn begrepen: koffie/thee, fruitsap en croissant bij aankomst – fruit en frisdrank gedurende de ganse dag – koffie/thee en versnapering in de voormiddag – lunch en nagerecht – frisdrank in de namiddag – netwerkborrel met hapjes.
Wij houden graag rekening met uw dieetwensen.
Reductie
Wie inschrijft en betaalt tegen 20 december 2018 krijgt een reductie van €5,00 p.p. Wie drie personen tegelijkertijd inschrijft via hetzelfde inschrijvingsformulier krijgt een reductie van €5,00 per persoon. Deze reductie is combineerbaar met de 1ste reductie. Ouders van een kind met een verstandelijke beperking betalen €50,00 per persoon. Op dit bedrag kennen we geen andere reducties toe.

Inschrijven

 • Het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijvingen worden geboekt in rangorde van binnenkomen. Men is pas definitief ingeschreven wanneer de betaling in ons bezit is.
 • Wij geven de voorkeur aan online inschrijving. Hier vindt u het inschrijvingsformulier. Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier sturen wij een factuur. Deze dient binnen de 21 dagen na ontvangst vereffend te worden.
  Een inschrijving is pas definitief na betaling!
 • Wie wenst te genieten van de reductie schrijft het verschuldigde bedrag uiterlijk tegen 20 december 2018 over.
 • Belangrijk: wie 14 dagen na inschrijving geen factuur ontving, verwittigt ons hiervan via mail (info@wiv.be).

Vragen/Communicatie
Bezorg ons al uw vragen omtrent inschrijvingen e.d. via mail (info@wiv.be). Binnen één dag krijgt u antwoord. Laatste info Twee weken voor de aanvang bezorgen wij u via mail de laatste praktische info.