Het einde van een lang en boeiend verhaal: W.I.V. vzw beëindigt vormingsaanbod

Op 1 januari 2024 zette het W.I.V. vzw zijn vormingsaanbod stop. De activiteiten worden deels overgenomen door de nieuwe vzw Uitstraling Lukido-methodiek. Hieronder volgt een beknopt overzicht van bijna 50 jaar aan W.I.V.-activiteiten en de reden voor deze wijzigingen.

Het Werkcentrum voor Internationaal Vormingswerk (W.I.V.) vzw werd in de jaren ’70 opgericht onder de naam Werkcentrum voor Inrichtingswerk en Vrijetijdsbesteding (W.I.V.) vzw door Ronny Dierendonck, Walter Desmedt, en Lieven Van De Wiele. Zij werkten in het M.P.I. (nu DVC) Heilig Hart te Bachte-Maria-Leerne/Deinze.

Gedurende vele jaren functioneerde het W.I.V. als vrijwilligersorganisatie. In 1983 kwam er een voorlopige erkenning van de dienst Volksontwikkelingswerk en trad Ronny Dierendonck in dienst als directeur. Na de definitieve erkenning werden meerdere personeelsleden aangenomen. De lokalen en cursusruimtes bevonden zich in een voormalige kleine confectiebedrijf in de Lijnmolenstraat 151 te St.-Amandsberg. Later werden het woonhuis en de grote opslagplaats in nr. 153 aangekocht en de loods omgevormd tot een multifunctionele ruimte voor 130 personen.

Oorspronkelijk richtte het activiteitenpakket zich op personen met een verstandelijke beperking. Door de toenemende vraag naar activiteiten vanuit Nederland werd een tweede organisatie opgericht: het Werkcentrum voor Inclusief en Emancipatorisch Vormingswerk (W.I.E.V.). Het W.I.V. stond zijn erkenning af aan het W.I.E.V., dat de activiteiten verder organiseerde om de erkenning binnen het decreet Volksontwikkelingswerk te behouden. W.I.V. bleef als onafhankelijke niet-gesubsidieerde vzw zowel in Vlaanderen als Nederland een belangrijke rol spelen in diverse sectoren.

Jaren later beslisten drie belangrijke vormingsorganisaties uit Oost-Vlaanderen om vrijwillig te fuseren: Handicum, VMG, en W.I.E.V. werden KONEKT met maatschappelijke zetel en kantoren in de Lijnmolenstraat 153 te Sint-Amandsberg.

Gedurende bijna 50 jaar bereikte W.I.V./W.I.E.V. vzw meer dan 75.000 personen, waaronder mensen met een verstandelijke beperking, professionals, ouders, vrijwilligers, leerkrachten, studenten, en geïnteresseerden. Het aanbod was bijzonder groot. Hieronder een beperkt overzicht:

Een greep uit de vele congressen:

 • Begeleid wonen voor personen met een verstandelijke beperking (Lokeren i.s.m. De Sperwer)
 • Normalisatie o.l.v. Prof. Wolf Wolfensberger, universiteit Nebraska (Brussel)
 • Normalisatie met Bengt Nirje uit Zweden en Niels Bank-Mikkelsen uit Denemarken (Lokeren)
 • Waarden enkel nog woorden (Berchem)
 • De ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking (Lokeren)
 • De mentaal gehandicapte met psychiatrische problematiek (Poperinge i.s.m. De Lovie)
 • Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking (Melle i.s.m. PC Dr. Guislain en HoGent)
 • Liever Zo! Samen positief handelen ook bij probleemgedrag (Kortrijk i.s.m. De Lovie)
 • Zorg(en) voor morgen!? (Bornem i.s.m. Primavera)

Het W.I.V. realiseerde de film ‘Een Huis in de Straat’ die het belang van kleinschalig wonen voor volwassenen met een verstandelijke beperking benadrukte. De film werd doorheen Vlaanderen getoond, gevolgd door gesprekken en debatten met de toeschouwers.

Thema’s zoals natuur, cultuur, steden en streken, landen en volkeren, expressie, en zelfbeeld werden behandeld. Specifieke workshops voor mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders omvatten:

 • Rechten en plichten
 • Opkomen voor jezelf
 • Werken aan jezelf door middel van zware natuuractiviteiten
 • Het leer- en levenskasteel

Met speciale subsidies organiseerde het W.I.V. drie grote creatieve projecten:

 • Ik heb een droom (doorheen Gent)
 • Het huis van ongenoegens (in de locaties van het W.I.V.)
 • Gent ingeblikt (doorheen Gent)

Opleidingscursussen en studiedagen met Em. Prof. Dr. Anton Dosen waren een vaste waarde in de W.I.V-programmatie, zowel in Vlaanderen als Nederland. Anton Dosen bracht het belang van geestelijke gezondheid voor mensen met een verstandelijke beperking onder de aandacht.

Ontelbare studiedagen in Vlaanderen en Nederland, over onderwerpen zoals dementie, arbeidsmatige activiteiten, seksualiteit, verzekeringsrecht, antroposofische zorg, emancipatie, en natuurbeleving, werden georganiseerd. Daarnaast waren er tientallen studiereizen rond zorgvernieuwing in Nederland.

Begeleiders konden deelnemen aan workshops zoals papier maken, kleuren met plantaardige vezels, bloemschikken, planten afgieten met beton, seizoendecoraties maken, en fotogrammen maken.

Het W.I.V. ontwikkelde diverse vormingsmethodieken:

 • Trossen Los: voor ondersteuning van ouders van zelfstandig wonende kinderen
 • E.H.B.O.-koffer: Eerste Hulp Bij Ondersteuning, Ontvlambaarheid, en Ouderenzorg
 • LuKiDo-methodiek: Luisteren, Kijken en Doen voor mensen met een verstandelijke beperking
 • De tocht naar de Himalaya: workshop voor professionals rond motivatie en arbeidsvreugde
 • Puur avontuur: werken aan zelfbeeld door zware natuuractiviteiten
 • Het leer- en levenskasteel: rond motivatie voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Op een onbewoond eiland: teambuilding voor professionals

Het indrukwekkende activiteitenpakket was mogelijk dankzij de inzet van een dynamisch team en ontelbare vrijwilligers. De cursusinfrastructuur kwam mede dankzij financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap, de Nationale Loterij, de Provincie Oost-Vlaanderen, en Stad Gent, evenals vele giften van particulieren.

Twee jaar voor zijn pensioen sprak Ronny Dierendonck, directeur/afgevaardigd bestuurder van W.I.V. vzw, de wens uit dat het patrimonium in de Lijnmolenstraat nr. 151 en nr. 153 na zijn dood behouden zou blijven voor vormingswerk. Een groep specialisten (notaris, accountant, belastinginspecteur) beraadde zich hierover en besloot het geheel op langere termijn onder te brengen bij vzw KONEKT, wat nu reeds gebeurde voor het secretariaat in nr. 153. Vanaf 1 juni 2026 valt de infrastructuur van nr. 151 ook onder KONEKT en fungeert W.I.V. enkel nog als patrimonium vzw. Vanaf 1 januari 2024 vallen de activiteiten die Ronny Dierendonck sinds zijn pensioen onbezoldigd ondersteunt onder de nieuwe vzw Uitstraling Lukido-methodiek.

Wie Ronny Dierendonck wenst te contacteren kan dit via mail of onderstaand telefoonnummer.

Ronny Dierendonck
Afgevaardigd bestuurder
Uitstraling Lukido-methodiek vzw
Lijnmolenstraat 151, 9040 St.-Amandsberg (B)

tel 0032 475 322 984
e-mail: info@lukido.be