PRIVACYVERKLARING

W.I.V. vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

W.I.V. vzw houdt zich strikt aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • de verwerking van uw gegevens beperken tot die welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen namen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Als W.I.V. vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze verklaring vragen heeft kan u ons via mail (info@wiv.be) of telefonisch (00 32 475 322 984)contacteren.