Prijs prof. dr. Anton Došen

Eerste Vlaams-Nederlandse Prijs prof. dr. Anton Došen

Een initiatief van W.I.V. vzw, Hogeschool GENT (E-QUAL) en het P.C. Dr. Guislain

Waarom de prijs ‘Prof.dr. Anton Došen’?

De prijs Anton Došen start in de eerste plaats vanuit een groot respect en waardering voor Anton Došen zelf en voor al zijn verdiensten. De Vlaams-Nederlandse prijs is complementair met de Anton Došen scriptieprijs die wordt uitgereikt aan de Universiteit van Tilburg voor masterscripties op het gebied van onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen. De prijs die we voor het eerst uitreiken op 19 april 2018 richt zich niet direct op scripties of onderzoek, maar op ‘innovatieve’ good practices die bruggen leggen tussen verschillende sectoren, in de eerste plaats gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Samen met Anton Došen zijn immers ook de Vlaamse en Nederlandse beleidsmakers en tevens ook ondernemende voorzieningen zich bewust dat geen enkele sector, discipline of methode alleen tegemoet kan komen aan de noden van de complexe doelgroep. Daarom wil de prijs Anton Došen samenwerkingsverbanden, gedeelde zorg, co-producties en zelfs co-financiering omtrent deze doelgroep, waarderen en stimuleren. Došen werkt al sinds de jaren 70 intensief samen met orthopedagogen, psychologen, psychotherapeuten, vaktherapeuten en ook met ouders en andere familieleden. Omdat hij al jaren vorming geeft in Vlaanderen (o.m. voor W.I.V.) en ook peter is van het Vlaamse SEN-SEO project, beschouwen we hem stilaan als een halve Vlaming. We zijn bijzonder verheugd dat hij persoonlijk de prijs komt uitreiken.

Wie is prof. dr. Anton Došen?

Prof. Dr. Emeritus Anton Došen (°39, Rizvanusa – Kroatië), Nederlandse kinder­psychiater is een wereldautoriteit op vlak van geestelijke gezondheid bij personen met een verstandelijke beperking. Na vijf jaar werken als huisarts in Opatija (Kroatië) verhuist hij in 1969 naar Nederland waar hij de specialisatie psychiatrie en kinderpsychiatrie voltooide. Hij was in de jaren ’70 en ’80 een echte pionier in Nederland in voorzieningen als De Hondsberg (Oisterwijk), het Hoekske (Venlo) en het behandelcentrum Nieuw Spraeland – De Wendel; actueel Dichterbij (Oostrum). Internationaal legde hij toen al contacten met Frank Menolascino, William Gardner (V.S.), Kenneth Day en Nick Bouras (U.K.). Hij was stichter, eerste voorzitter en actueel ere-voorzitter van de European Association for Mental Health in Intellectual Disabilities. Hiermee brak hij een lans voor het bevorderen van geestelijke gezondheid i.p.v. enkel het bestrijden van psychische stoornissen. Hij was niet alleen hoogleraar met als leeropdracht ‘Psychiatrische aspecten van verstandelijke beperking’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen, maar tevens gasthoogleraar aan de Universiteit Zagreb (Kroatië), de Universiteit Tor Vergata Rome (Italië) en de Universiteit van Gent (België) . Hij is auteur van meer dan 200 internationale artikelen en hoofdstukken en van een 20-tal boeken. Tot slot was hij jarenlang voorzitter van de ‘Section Mental Retardation’ van de ‘World Psychiatric Association (WPA). Anton Došen heeft baanbrekend werk verricht met wat we noemen ‘de ontwikkelingsdynamische benadering’. Hij pleitte steeds voor een erg brede, integratieve beeldvorming, met naast bio-psycho-sociale aspecten, uitgesproken aandacht voor de emotionele ontwikkeling van cliënten, hun binnenkant zeg maar. Er wordt wel eens gezegd dat het dankzij Došen is, dat personen met een verstandelijke beperking ook een intra-psychisch leven kunnen en mogen hebben, met in se dezelfde motieven, behoeften, verlangens als wij allemaal. In dat opzicht bracht Došen een belangrijk alternatief tegen een te behavioristische benadering van vnl. vaardigheden en (gewenst) gedrag. Hij startte in 1974 als kinderpsychiater en tot zijn pensionering in 2005 werkte hij als psychiater in het veld van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zijn lijfspreuk: “Gespecialiseerde psychiatrie voor mensen met een verstandelijke beperking is niet een andere soort psychiatrie, maar een psychiatrie voor mensen die zich anders ontwikkelen en anders leven”.

Praktische info over deze prijs

Wie komt voor deze prijs in aanmerking?
• Initiatieven uit Vlaanderen en Nederland.
• Innovatieve initiatieven uit de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor personen met een verstandelijke beperking.
Bijzondere klemtonen
• Bijzondere aandacht voor het preventieve aspect van geestelijke gezondheid voor personen met een verstandelijke beperking.
• Totaalbenadering van de persoon met een verstandelijke beperking en zijn context.
• Bij uitstek gericht op de meest kwetsbaren.
• Bijdragen tot de humanisering van hoger vermelde doelgroep.
Wat omvat deze prijs?
Tijdens het congres maken we de winnaar bekend en zal de prijs overhandigd worden door prof. dr. Anton Došen.
De prijs omvat:
• een cheque ter waarde van € 1 000;
• een kunstwerk van geëngageerd plastisch kunstenaar Lebuïn D’Haese;
• een herinneringsplaket.
Hoe uw aanvraag indienen?
• De aanvraag dient uiterlijk tegen 1 januari 2018 ingediend te worden. Dat kan via mail: info@wiv.be of via de post (NIET aangetekend): W.I.V. vzw, Lijnmolenstraat 151, 9040 St.-Amandsberg.
• Motiveer op een getypte A4 waarom u meent dat uw organisatie in aanmerking komt voor deze prijs.
• Daarnaast bezorgt u nog volgende info: naam van de organisatie, afdeling of project, volledig adres en algemeen telefoonnummer, contactpersoon (met emailadres en telefoonnummer) bij wie eventueel extra informatie kan ingewonnen worden, bijkomende relevante informatie.
• Over deze prijs voeren noch de initiatiefnemers, noch de juryleden mondelinge communicatie. Wie een specifieke vraag heeft, mailt naar info@wiv.be.• Na indiening van uw aanvraag krijgt u binnen de tien dagen een ontvangstbevestiging.
Jury
• Prof. dr. Anton Došen (voorzitter van de jury)
• Prof. dr. Claudia Claes, decaan van de faculteit Mens en Welzijn van Hogeschool Gent en gastprofessor UGent, vakgroep Orthopedagogiek
• Ronny Dierendonck, afgevaardigd bestuurder W.I.V. vzw
• Marc Jans, algemeen directeur P.C. Dr. Guislain Gent
• Herman Roose, algemeen directeur P.C. Caritas Melle
• Dr. Paula Sterkenburg, docent en onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam