Vierdaagse opleiding

Mensen met een (verstandelijke) beperking hebben nog heel wat mogelijkheden, daar zijn we bijna allemaal van overtuigd. Of deze mogelijkheden echter tot ontplooiing komen, hangt van veel factoren af. Een belangrijke factor is het al dan niet de kans krijgen om via permanente vorming aan zichzelf te werken en de wereld beter te leren begrijpen. Hiertoe is aangepast vormingswerk meer dan een noodzaak. Vormingswerk opent voor iedereen, dus ook mensen met een beperking heel wat deuren en is een hefboom voor een kwaliteitsvoller leven. In deze vierdaagse cursus geeft Ronny Dierendonck een bundeling van zijn rijke ervaring.

Klik hier voor de folder

U kunt zich hier online inschrijven