Anton Dosen

Em. prof. Dr. Ante (Anton) Došen

Door Dr. Filip Morisse

1939-2023

Kroaat – Nederlander – wereldburger

Grote Mens

Filantroop

Met onuitspreekbare naam

Echtgenoot

Vader-grootvader

Huisarts

Psychiater en Kinderpsychiater

hoofd Observatiecentrum de Hondsberg te Oisterwijk

hoofd Kinderpsychiatrisch ziekenhuis het Hoekske in Venlo 

consulterend psychiater in tal van voorzieningen en organisaties

CCE-consulent

directeur behandeling van het Centrum voor behandeling van psychische en gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking Nieuw Spraeland – De Wendel – Dichterbij – Stevig te Oostrum.

Gepassioneerd wetenschapper

Ph D met als proefschrift ‘Psychische stoornissen bij zwakzinnige kinderen’ (promotor Prof. Dr. G.J. Zwanikken)

bijzonder hoogleraar ‘Psychiatrische aspecten van verstandelijke beperking’ (Radboud Universiteit Nijmegen) 

gasthoogleraar aan de Universiteit Zagreb (Kroatië), Universiteit Tor Vergata Rome (Italië) en Universiteit van Gent (België)

auteur van meer dan 200 wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken; van meer dan 20 boeken

spreker op talloze (internationale) congressen, symposia, masterclasses, lezingen, trainingen, scholingen, lessen, …

ontwikkelaar van verschillende schalen voor emotionele ontwikkeling 

mede-oprichter en voorzitter van de Sectie Psychiatrie en Zwakzinnigenzorg bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

voorzitter van de Section for Mental Retardation within the World Psychiatric Association (WPA)

stichter, voorzitter en ere-voorzitter van de European Association for Mental Health in Intellectual Disability (1992-2023)

mede-stichter van NEED, Network for Europeans on Emotional Development

peter, inspirator en vurig supporter van de Vlaamse beweging SEN-SEO

‘Anton Došen Scriptieprijs’ (NL-VL) voor de beste universitaire masterscriptie op gebied van psychische en gedragsproblematiek bij mensen met een VB 

Vlaams-Nederlandse prijs Prof. Dr. Anton Došen (WIV, P.C. Dr. Guislain en HoGent) voor ‘innovatieve’ good practices die bruggen leggen tussen verschillende sectoren

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau