Inschrijvingsformulier congres 8 maart 2022

  • Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier sturen wij een factuur. Deze dient binnen de 21 dagen na ontvangst vereffend te worden. Een inschrijving is pas definitief na betaling!
  • Wie wenst te genieten van de reductie dient het verschuldigde bedrag uiterlijk tegen 10 februari 2022 over te schrijven.
  • Wie 14 dagen na inschrijving geen factuur ontving, brengt ons hiervan via mail op de hoogte.


    te Gent.